Digitaal-Loket >> aanvraag tijdelijke ontheffing
Stap 1. Reden ontheffing
Komt u in aanmerking voor een tijdelijke ontheffing?
Geef aan wat voor u van toepassing is: